Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Biuro Podróży Janus Krzysztof Janus z
siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-148, Al. Jana Pawła II 46/48, paw. 19

 

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony danych w naszej firmie jest Pan Krzysztof Janus, tel. +48 22 836 11 83,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Skąd otrzymujemy dane osobowe?

1. Bezpośrednio od Państwa w procesie zawierania umowy.
2. Od naszych pośredników i partnerów w przypadku współpracy w ramach realizacji umowy.

 

Czy podawanie nam danych osobowych jest przymusowe?

Absolutnie nie. Podawanie nam jakichkolwiek danych jest całkowicie zależne od Państwa woli,
jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umów.

 

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe przede wszystkim w celu zawarcia i realizacji umów, które z
Państwem zawieramy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych), lecz również w celu:
1. marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
2. badania Państwa preferencji odnośnie naszych usług oraz badania Państwa satysfakcji z
naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
3. obsługi roszczeń, w tym ustalania zasadności i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO)
4. spełniania innych obowiązków prawnych, które na nas nałożono (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane w ramach realizacji naszych usług mogą otrzymać:
1. Jednostki upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. Urząd Skarbowy.
2. Nasi partnerzy i podwykonawcy, czyli np. instytucje zajmujące się regulacją rynku turystycznego, operatorzy płatności firmy zajmujące się doręczaniem przesyłek, analityczne, informatyczne,
księgowo-finansowe, audytorskie czy windykacyjne.

3. Firmy pośredniczące w sprzedaży naszych usług.
4. Biura informacji gospodarczej.
5. Nabywcy wierzytelności

 

Czy przekazujemy dane poza Unię Europejską?

W niektórych przypadkach zlecamy usługi wymagające Państwa danych osobowych wybranym
podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli mającym siedzibę w tzw. „państwie
trzecim”. W takich przypadkach dane są przekazywane do „państwa trzeciego” na podstawie decyzji
Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku jego braku
stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu jego stworzenia. Należą do nich m.in.
standardowe klauzule umowne Unii Europejskiej.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

W zależności od celu Państwa dane przechowujemy do momentu przedawnienia ew. roszczeń z
tytułu realizowanych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych lub do
momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

 

Jakie prawa Państwu przysługują?

• Prawo dostępu do swoich danych osobowych, wprowadzania zmian, uzupełniania,
ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich usunięcia. W celu skorzystania z tego prawa
prosimy o kontakt z nami lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych.
• Prawo do przenoszenia dostarczonych nam danych osobowych, czyli do otrzymania tych
danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego oraz mają Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi. Jeśli jest
to technicznie wykonalne, mają Państwo również prawo żądać, aby Państwa dane zostały
przesłane bezpośrednio nowemu administratorowi. W celu skorzystania z tego prawa prosimy
o kontakt z nami lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych.
• W przypadku, w którym uznają Państwo, że nasze przetwarzanie danych osobowych
narusza RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
zajmującego się ochroną danych osobowych.
• Bez względu na przyczynę, w każdej chwili mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Z uwagi na ciążące na nas obowiązki
wynikające z przepisów prawa, np. odnośnie okresu przechowywania dokumentów
handlowych.

 

Pliki Cookies

Zapisujemy na Państwa komputerze pliki cookies. Te pliki zawierają proste informacje w formie tekstowej, np. identyfikator użytkownika czy data. Te dane umożliwiają funkcjonowanie niektórych funkcji strony, a także prowadzenia prostych, anonimowych statystyk. W każdej chwili mogą Państwo usunąć zapisane przez nas pliki cookie lub wyłączyć możliwość ich zapisywania w opcjach Państwa przeglądarki.

Początek strony